RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Centrum Medycznym Judyta
jest Pan Robert Wakoń, z którym można się kontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Możliwe formy kontaktu z IOD:

· listownie, przesyłając korespondencję na nasz adres,

· mailowo, przesyłając korespondencję na adres: iod@rprotection.com.pl.

 

klauzula informacyjna rekrutacja

 

klauzula informacyjna dla osób skierowanych przez podmioty zewnętrzne

 

klauzula informacyjna osoby upoważnione

 

klauzula informacyjna pacjenci

 

klauzula informacyjna współpraca

 

klauzula informacyjna_monitoring

 

klauzula informacyjna dla_osób_przesyłających_zapytania_za_pomocą_środków_komunikacji_elektronicznej

 

Bądź na bieżąco z naszymi akcjami zdrowotnymi i promocjami